• 9631150872
  • 9122786988

Teaching StaffCollege Name :T.L.N. INTER COLLEGE LOHARA ( LAKHISARAI) College code :85009

College code :85009
क्रं0 सं0 शिक्षक एवं कर्मचारियों का नाम पदनाम विषय जन्म तिथि नियुक्ति तिथि अभियुक्ति
1 प्रो0 आदित्य कुमार सिंह प्रधानाचार्य गणित 01-01-58 01-01-86 सेवानिवृत
2 प्रो0 सदानंद सिंह व्याख्याता इतिहास 25-01-58 01-12-86 सेवानिवृत
3 प्रो0 रामस्नेही सिंह व्याख्याता हिन्दी 05-10-60 01-12-90
4 प्रो0 मो0 अब्दुल कुदुस व्याख्याता उर्दु 04-01-67 01-01-95
5 प्रो0 विनोद कुमार व्याख्याता राजनीतिक विज्ञान 01-01-62 01-01-95
6 प्रो0 रंजीत कुमार व्याख्याता दर्शन शास्त्र 04-10-69 01-01-95
7 प्रो0 विपिन कुमार व्याख्याता अर्थ शास्त्र 20-01-64 01-01-95
8 प्रो0 विजय कुमार व्याख्याता गणित 31-12-61 01-01-95
9 प्रो0 वीणा कुमारी व्याख्याता रसायन विज्ञान 02-11-62 01-01-95
10 प्रो0 मनोरंजन कुमार व्याख्याता भौतिक विज्ञान 02-01-65 01-01-95
11 प्रो0 जयशंकर प्र0 सिंह व्याख्याता जीवि विज्ञान 15-02-64 01-01-95
12 प्रो0 बबीता कुमारी व्याख्याता मनोविज्ञान 03-01-69 01-01-95
13 प्रो0 कौशलेन्द्र कुमार व्याख्याता वाणिज्य 21-03-65 01-01-95
14 प्रो0 ललितांशु प्र0 सिंह व्याख्याता अंग्रेजी 04-01-65 10-10-96
15 प्रो0 संगीता कुमारी व्याख्याता संस्कृत 05-01-73 03-01-97
16 प्रो0 पंकज कुमार व्याख्याता संगीत 10-01-78 10-12-08
17 प्रो0 ़़रूपम भारती व्याख्याता वाणिज्य 25-03-88 02-06-16
18 प्रो0 पुजा कुमारी व्याख्याता राजनीतिक विज्ञान 08-02-91 03-06-16
19 प्रो0 ़़रूपेश कुमार व्याख्याता इतिहास 25-08-82 04-06-16